Bouwbedrijf Stokkers

Gaby en Bart Stokkers

“In ons bedrijf moet iedereen het naar de zin hebben”

“Onlangs hebben we een geslaagd personeelsfeest gehad in een super fijne sfeer. Je zag dat iedereen het goed met elkaar kan vinden. En dat is precies wat we willen, want we doen het echt allemaal samen.” Aldus Gaby Stokkers (40), die samen met haar broer Bart (38) eigenaar is van Bouwbedrijf Stokkers en de overgenomen bedrijven Aannemingsbedrijf H. Groen en Aannemersbedrijf Siers.

“We zijn echt een vlakke organisatie en staan zelf tussen de mensen, niet erboven”, zegt Bart. “En dat wordt gewaardeerd, evenals het feit dat we iedereen vertrouwen en veel verantwoordelijkheden geven. Gaby en ik hebben een team om ons heen met ervaren vakmensen, waarbij iedereen een bepaalde spin in het web is en wij gezamenlijk mooie, uitdagende klussen en projecten realiseren.”

Iedereen is deel van de familie

Gaby vult aan: “We zijn blij dat onze medewerkers het naar de zin hebben. Dat blijkt ook uit de lange dienstverbanden en uit het feit dat jongeren die hier het leerwerktraject volgen daarna veelal graag blijven. Ook zij voelen zich prettig in deze sfeer die zo eigen is aan Twentse familiebedrijven. Iedereen is deel van de familie; dat staat voor ons aan de basis.” Dat geldt ook voor de medewerkers van Groen, dat in 2016 werd overgenomen, en van Siers waarvan de overname in 2022 een feit werd. Bart: “Drie mooie, gezonde Twentse familiebedrijven zijn hiermee naadloos in elkaar zijn geschoven.” Alle drie bedrijven zitten in hetzelfde pand aan de Kwinkelerweg. Gaby en Bart zijn de eigenaren en voeren de overall leiding. Gaby is verantwoordelijk voor Stokkers, broer Bart voor Groen en Marc Siers voor Siers.

Specialistische aannemer

Overgrootvader Jan Willem Stokkers richtte in 1915 een klein bedrijfje op in een schuur aan de Kwinkelerweg. De werkzaamheden waren in die tijd geënt op de textiel- en druksector met daarbij ook de werkzaamheden aan de woningen en landgoederen die bij de betrokken families in bezit waren. Jan Willems zoon Herman nam het bedrijf in 1957 over en zijn vrouw Bertha zette het na diens overlijden in oktober 1974 voort. In die tijd was het niet gebruikelijk dat een vrouw aan het roer stond en al helemaal niet in de bouwnijverheid; zij was toen de tijd al ver vooruit. In 1984 kwam vader Arend aan het roer en in 2014 waren Gaby en Bart aan de beurt. Anno 2023 runnen zij een prachtig bedrijf. Gaby: “Wij zijn actief in de regio en ver daar- buiten. We zijn echt een specialistische aannemer en zijn sterk in de sectoren woningbouw, onderwijs, utiliteitsbouw en de particuliere sector. We zijn een gedegen bouwpartner voor verbouw, onderhoud, renovatie en restauratie.” Bart: “De keuze voor ons bedrijf wordt gemaakt vanwege onze betrouwbaarheid en vakmanschap, onze flexibele instelling, de realistische budgettering en de wijze waarop we meedenken.” Gaby: “Verder hebben duurzaam bouwen en respect voor de leefomgeving onze volle aandacht.” Ze voegt daar nog aan toe dat alles is gericht op het tevreden stellen en houden van hun klanten. “We kunnen snel en efficiënt aan de wensen van onze klanten voldoen omdat we een eigen, modern uitgeruste werkplaats hebben die voldoet aan alle veiligheidseisen.” Om het vakmanschap te waarborgen is Bouwbedrijf Stokkers een Erkend Leerbedrijf. De bedrijfskantine is ook geschikt als leslokaal waarin ze opleidingen kun- nen verzorgen.

Altijd rustig blijven en nadenken

Bouwbedrijf Stokkers is een stabiel bedrijf. Bart: “Natuurlijk kennen wij ook lastige periodes, maar de groep opdrachtgevers is zo breed dat we altijd voldoende werk hebben. Er kan wel weer een mindere periode komen, maar ons bedrijf is echt toekomstbestendig.” Gaby: “Heel belangrijk daarbij is om altijd rustig te blijven, ook al gaat het even wat minder. Je moet eerst heel goed nadenken voordat je stappen zet. Dat past niet echt bij mijn karakter, maar dat leerproces heb ik me eigen gemaakt en ik voel me daar goed bij. Op die manier heb ik ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de integratie van Groen en Siers. Dat was pittig maar het is gelukt. En daar mogen we trots op zijn.”

Vooruit kijken

Gaby is degene die vooral in praktische zin leiding geeft. “Ik houd me vooral bezig met het hele bouwproces, vanaf de werkvoorbereiding tot en met de projectleiding. Bart: “Ik ben meer van de acquisitie, het aangaan van samenwerkingen en het stroomlijnen ervan. Zo ben ik lid van Jong Bouwend Nederland en ik zit namens ons bedrijf samen met twee andere aannemers in de coöperatie Remuon+ vastgoedbeheer.” Gaby: “En verder is het zaak om in de continu veranderende bouwwereld de ontwikkelingen te volgen en de vakkennis op peil te houden.” Gaby en Bart zijn nog jong en kunnen nog wel even door. Bart: “Dat klopt, maar je moet tijdig beginnen na te denken over hoe het later verder moet. Het is verstandig om de tijd te nemen om de toekomst voor te bereiden.” Gaby, tot slot: “Daarbij hopen we dat het bedrijf in de familie blijft, maar dat moment is nog ver weg. Komt tijd, komt raad…”