Auteursrecht

Niets van deze website mag worden gereproduceerd zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.

De inhoud van de website twentsefamiliebedrijven.nl en alle daaraan gerelateerde elementen, behalve specifieke (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn het eigendom van twentsefamiliebedrijven.nl

Het is strikt verboden om de website of enig deel ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van twentsefamiliebedrijven.nl.

Informatie op deze website kan worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik. Alle inhoud van deze website en andere online uitingen van twentsefamiliebedrijven.nl zijn zorgvuldig samengesteld.

Desondanks kan het voorkomen dat de informatie die door twentsefamiliebedrijven.nl wordt gepresenteerd onvolledig en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt regelmatig bijgewerkt en/of aangepast.

twentsefamiliebedrijven.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid

twentsefamiliebedrijven.nl (een product van Visionmakers BV) is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de artikelen van de twentsefamiliebedrijven.nl of voor onvoorziene gevolgen van onvolkomenheden. Ook is Visionmakers BV niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijk voortvloeien uit het lezen van deze artikelen.

De meningen in elk artikel zijn die van de klant en of auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Twentse Familiebedrijven en daarom aanvaardt Twentse Familiebedrijven geen verantwoordelijkheid voor de daarin geuite meningen.