Twente Familiebedrijven is een opvallend, glossy magazine met tientallen inspirerende portretten van toonaangevende familiebedrijven in Twente. Deze portretten worden verwoord in mooie interviews en in beeld gebracht door prachtige fotografie. Het magazine zal, in een oplage van circa 6.500 exemplaren, in 2022 verschijnen.

Statement

Het magazine Twentse Familiebedrijven wordt verspreid onder alle bedrijven, veelal op naam, met meer dan 5 medewerkers op directie- en managementniveau in Twente en natuurlijk onder de deelnemende familiebedrijven zelf. Het magazine is bedoeld als bewaarexemplaar, naslagwerk en bovenal als inspiratiebron voor andere familiebedrijven. Met het magazine maken de deelnemende Twentse familiebedrijven een statement.

Bewaarfunctie

Het magazine Twentse Familiebedrijven heeft een signaalfunctie, simpelweg door de aandacht op de familiebedrijven te vestigen. Het magazine, zo leert de ervaring, is een gewild leestafelexemplaar voor onder andere bedrijven, luxueuze restaurants en detailhandelszaken in Twente, mede vanwege de exclusieve uitvoering. Twentse Familiebedrijven ligt daar doorgaans zelfs nog lang na verschijning.

Storytelling

Het magazine Twentse Familiebedrijven vervult als het ware de functie van een ‘showroom’ met family story’s en ervaringen. Familiebedrijven worden in het magazine uitgelicht met hun specifieke eigenschappen, passies, professie, trots, continuïteit en alles wat hen succesvol maakt.

De artikelen vertellen het verhaal van de familie achter de onderneming. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de positie van de familiebedrijven en hun werk voor de regio en de voordelen van familiebedrijven – zoals lange termijnperspectief, continuïteit, maatschappelijke inbedding en snelle besluitvorming. Familiebedrijven vertellen openhartig over zichzelf en de onderneming, waarbij vaak opvalt dat de naam van het bedrijf van ondergeschikt belang is.

Deskundige tekstschrijvers

Ook de tekstschrijvers zijn kundig en hebben een grote staat van dienst. Zij krijgen de opdracht om zoveel mogelijk de eigenschappen van de familie te beschrijven, maar wel in combinatie met hun professie en bedrijvigheid.

De tekstschrijvers vertalen de verkregen informatie zo optimaal mogelijk naar het gewenste format. Dat is vooraf bepaald, zodat elke story op de beste wijze in het magazine wordt verwoord. In de verhalen wordt snel duidelijk over welk familiebedrijf het gaat, zonder de naam daarna veelvuldig te herhalen.

Professionele fotografie

Voor het magazine Twentse Familiebedrijven wordt gebruik gemaakt van professionele fotografen, specialisten die fotografie tot een bijzonder vak hebben verheven. Zij fotograferen de familiebedrijven volgens een vooraf bepaald protocol.

Fotografie vindt bij voorkeur plaats in de eigen omgeving, waar de familieleden als personen met al hun bijzondere eigenschappen en passies het beste tot hun recht komen. De persoonlijke voorkeur van de familie is hier zeker van belang, maar een foto voor een bedrijfspand is geen optie.

De fotograaf neemt met een familielid tijdig contact op om samen een toepasselijke omgeving voor de fotografie te bepalen. Uit alle foto’s worden er drie geselecteerd waaruit de familie de foto kiest die voor publicatie in het magazine gebruikt wordt.

Laat je zien, neem deel aan de komende uitgave!

Ben jij onderdeel van een echt Twents familiebedrijf, geef jij vol passie en energie dagelijks leiding aan een familiebedrijf en lijkt het je leuk en interessant om deel te nemen? Pak dan deze kans om jouw familiebedrijf te presenteren en vertel bijvoorbeeld over de passie, professie en trots van jouw familiebedrijf.