De Monnik Dranken

Hans en Luuk Olde Monnikhof

‘Stel de continuïteit van je bedrijf centraal.’

In 1918 begon Hendrik Olde Monnikhof met zijn hondenkar champagnepils te verkopen. Wat begon als een klein bedrijfje is nu uitgegroeid tot De Monnik Dranken, een toonaangevende organisatie op drankengebied, met de 3e en 4e generatie aan het roer. Deze generatie, vertegenwoordigd door Hans en Luuk Olde Monnikhof, geeft dagelijks leiding aan de meer dan 140 medewerkers die het bedrijf nu telt. Wij hebben hun de volgende vragen voorgelegd.

Is jullie business nog steeds hetzelfde, als toen jullie begonnen?

“Toen onze voorvaderen begonnen, was de economie veel lokaler ingericht. Mijn opa maakte zelf nog drank. Limonade was toen nog een luxeproduct,” vertelt Hans trots. Luuk geeft aan dat het niet meer te vergelijken is. “We hebben nu een assortiment van ca. 10.000 dranken en aanverwante artikelen. Wij zijn exclusieve importeur van wijn en gedistilleerd uit meer dan 40 landen en uit alle werelddelen. Naast nationale groothandel en importeur zijn wij ook nog merkenbouwers, verantwoordelijk voor de positionering van het merk.”

Waar zijn jullie het meeste trots op?

“De kwaliteit van ons familiebedrijf. Bij ons staat altijd de kwaliteit voorop en dat betaalt zich uit. In 2014 hadden wij ca. 60 medewerkers aan het werk. De laatste jaren is onze omzet en personeelsbestand verdubbeld tot 140 medewerkers. Veel collega’s zijn al een hele tijd bij ons werkzaam. Wij zijn een bedrijf met een ziel en dat wordt gewaardeerd. Zelfs bij de young potentials zie je dat terug.”

Wat zouden jullie zeker niet meer doen, wanneer jullie spreken vanuit ervaring?

“Als je instinct in eerste instantie aangeeft ‘niet doen’, dan is dat vaak ook de beste keuze. Intuïtie is daarbij belangrijk. Het hoeft niet alleen bij nieuwe producten te zijn, maar dat kan ook bij personen zijn. Bijvoorbeeld, je denkt dan een kwartje te verdienen, maar uiteindelijk heb je voor 40 cent ergernis of verlies.”

Wat zou waardevol zijn, wanneer jullie andere familiebedrijven spreken?

“Wij spreken andere familiebedrijven regelmatig. Dan spreken wij over verschillende aspecten. Je leert vooral van de dingen die je niet moet doen. En over de familiebanden, die in een familiebedrijf belangrijk zijn.”

Wat zien jullie als de voornaamste valkuil van een familiebedrijf?

“Dat is het spanningsveld tussen emotie en professionaliteit. De familieband tussen de familieleden mag nooit in de weg staan wanneer het om het voortbestaan van het bedrijf gaat. De continuïteit van het bedrijf staat voorop. Daarbij is de mindset belangrijk. Ons gaat het om de continuïteit, wij hebben geen financiële drive. Wij willen uiteindelijk het familiebedrijf netjes overdragen aan de volgende generatie.”

Wat zijn verdere ambities en toekomstperspectief?

“De beste worden, zijn en blijven op ons gebied. De groei van het bedrijf is het gevolg hiervan. Wij maken doelstellingen op basis van de kwaliteit. De groei komt dan vanzelf. Daar waar wij goed in zijn, dat gaan wij verder uitdiepen. We onderzoeken waar de kansen liggen bij nieuwe producten.”

Wat zouden jullie andere familiebedrijven willen meegeven?

“Stel de continuïteit van je bedrijf centraal. Als je dat niet kunt of wilt, moet je misschien je heil ergens anders zoeken. Ratio is hierbij belangrijker dan emotie. Je dient wel open te communiceren met de familieleden. Dat geldt ook voor de aangetrouwde familieleden, ook wel ‘de koude kant’ genoemd.”