Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Twentse economie. Van generatie op generatie wordt er kennis en ervaring doorgegeven en wordt er gewerkt aan duurzame groei en ontwikkeling. Maar waar zijn Twentse Familiebedrijven nu eigenlijk trots op? Van het overleven van de coronacrisis tot aan het behouden van de bedrijfscultuur: ontdek wat Twentse Familiebedrijven zo bijzonder maakt.

Een van de grootste uitdagingen waar veel Twentse familiebedrijven de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad, is de coronacrisis. Maar ondanks alle moeilijkheden die deze crisis met zich meebracht en de stijging van de gasprijzen, hebben deze bedrijven het hoofd boven water weten te houden.

Maar waar zijn deze familiebedrijven nou echt trots op? Een terugkerend thema is de cultuur binnen het bedrijf. Het is belangrijk om samen te werken aan mooie projecten en niet te versplinteren, maar juist te verbinden. Dit geldt niet alleen voor de klanten, maar ook voor de medewerkers. Het feit dat er vaste klanten en betrokken personeel zijn, weerspiegelt de succesformule van deze bedrijven. En dat is iets om trots op te zijn.

Een ander punt waar veel familiebedrijven trots op zijn, is de ontwikkeling die ze de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Deze bedrijven zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van hun bedrijf, producten en/of verpakkingen. Het is mooi om er een eigen draai aan te geven, zonder het levenswerk van de vorige generatie teniet te doen.

Maar het zijn niet alleen de producten waar Twentse familiebedrijven trots op zijn, ook het personeel is van onschatbare waarde. In een familiebedrijf is het personeel vaak betrokken en loyaal, omdat ze niet alleen voor een bedrijf werken, maar ook voor een familie en een gemeenschap. Het personeel wordt gezien als een essentieel onderdeel van de familiecultuur en er wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen van sterke relaties met de werknemers. Het is dan ook niet verrassend dat familiebedrijven vaak trots zijn op hun personeel en de bijdrage die ze leveren aan het bedrijf en de gemeenschap. Maar waar zijn deze bedrijven nog meer trots op? Bijvoorbeeld op het feit dat ze bijna 100 jaar bestaan en inmiddels alweer de vierde generatie aan het roer hebben. Dat is een prestatie om trots op te zijn.

Of op het moment dat de kinderen, zoon en dochter, het bedrijf willen overnemen. Dat is een teken dat het bedrijf gezond en succesvol is en dat er een toekomst in zit. Ook de aankoop van de grond van de buren kan iets zijn waar ze trots op zijn. Dat was een puzzelstukje dat precies op het juiste moment op zijn plaats viel en waardoor het bedrijf verder kon groeien.

Kortom, Twentse familiebedrijven zijn trots op hun cultuur van samenwerking en betrokkenheid bij hun medewerkers. Ze zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van hun bedrijf en producten, en zijn er trots op dat ze al generaties lang bestaan. Het zijn bedrijven die in staat zijn om moeilijke tijden te doorstaan en altijd blijven streven naar succes. Dit maakt deze familiebedrijven uniek en van onschatbare waarde voor de regio Twente en daarbuiten.